Big Data concept

Strategia Big Data: 5 kluczowych obszarów

Zarówno biznes zmienia, jak i planowanie strategiczne zmieniają się błyskawicznie. Jeśli Twoja firma stosuje strategię BIG DATA, drugi kwartał 2018 roku to idealny moment na sprawdzenie i wprowadzenie niezbędnych zmian!

 

  • Trzeba pamiętać, że planowanie strategiczne w 2018 nie będzie już takie samo. Wdrożenie planów wymaga sprawdzania ich w miarę upływu czasu i dokonywania korekt.
  • Dzisiaj planowanie strategiczne rozwija się z taką samą szybkością jak biznes. Menedżerowie muszą stale powracać do planów zmian biznesowych i rynkowych.
  • Już teraz jest doskonały moment, aby przeanalizować plan big data z 2018 r. Skorzystaj z naszych wskazówek.

 

Oto pięć obszarów, na które należy zwrócić uwagę:

1. Przechowywanie danych dla technologii.

W miarę jak firmy będą zbierać dane dotyczące dronów, czujników i podobnych technologii, ograniczenia przepustowości łącza internetowego spowodują, że będziemy gromadzić dane lokalnie, zamiast próbować przesyłać wszystkie dane w czasie rzeczywistym do centralnej lokalizacji. W roku 2018 powszechne było przekonanie, że wiele z zebranych informacji zostanie przesłanych do chmur publicznych w celu ich przechowywania. Tak jest nadal, ale ograniczenia przepustowości również wpływają na przechowywanie w chmurze. Dostosowanie strategii dla wielu firm będzie powrotem do tradycyjnej rozproszonej pamięci masowej, w której gromadzone dane są przechowywane na serwerach i / lub dyskach.

 

2. Współpraca z dostawcami usług w chmurze

Zwłaszcza wśród małych i średnich firm, które przenoszą swoje aplikacje na hosting w chmurze i ograniczają swoje centrum danych na miejscu do utrzymania infrastruktury i sieci. Dzięki temu przeniesieniu, plany odzyskiwania po awarii dużych zbiorów danych również muszą zostać zmienione, aby zapewnić partnerów biznesowych, że dostawcy spełniają standardy ładu korporacyjnego, są w stanie wykonać odzyskiwanie po awarii i awaryjne przełączanie w razie potrzeby.

 

3. Definicja ROI Twojej firmy

W związku z tempem zmian biznesowych nie ma już potrzeby ustalania zwrotu z inwestycji (ang. ROI). Dotychczas był on ustalany na początku rozważania lub kupowania technologii, a następnie ponownego sprawdzania zwrotu z inwestycji. Powinno się stale być przygotowani na zmianę, zwłaszcza jeśli zwrot z inwestycji zacznie się zmniejszać. Prześledźmy przykład wykorzystania technologii IoT, która śledzi ruch pieszy w stacjonarnych sklepach i pomaga menedżerom w sprzedaży poprzez umieszczanie najbardziej poszukiwanych produktów w widocznych obszarach sklepu. Technologia ta nie zapewnia już takiego samego efektu, ponieważ klienci „przechodzą” ze stacjonarnych do internetowych sklepów. Sprawdzanie poprawności ROI jest obecnie ciągłym procesem informatycznym, który powinien być sprawdzany co najmniej raz w roku i który musi znaleźć się w planie strategicznym firmy.

 

4. Jak ocenia się efektywność firmy

Podobnie jak ROI, pomiar kluczowych wskaźników wydajności BIG DATA również może ulec zmianie. Na przykład wewnętrzne badania mogą ujawnić, że zamiast oceniać zadowolenie klienta poprzez media społecznościowe, firma może zauważyć wzrost liczby wad produktu. Czujnik IoT ostrzega o wadach produktów w celu poprawy zadowolenia klientów. Ciągła czujność w zakresie powinna zostać zapisana w planie strategicznym. Najlepiej byłoby, gdyby ocena wydajności była weryfikowana przynajmniej raz w roku.

 

5. Wprowadzanie sztucznej inteligencji

Wszyscy wiedzą o tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc ich firmom, ale tylko kilka marek skutecznie wprowadza tę technologię do swoich procesów biznesowych. Liderzy muszą identyfikować przypadki zastosowań biznesowych, w których technologie te mogą zapewnić wzrost wyników, a następnie wypróbować tę technologię w małych projektach pilotażowych. Ten cel badań i rozwoju powinien zostać zapisany w planie strategicznym.

Powiązane informacje

POPULARNE

POPULARNE

ADVERTISEMENT